Verbeteren plantenklok FloraHolland: focus op zes actiepunten

Al langere tijd is het verbeteren van de plantenklok onderwerp van gesprek. Het kernprobleem is dat prijsvorming en koopkracht onvoldoende zijn op de plantenklok.

20111118 M024

Een aantal plantenkwekers en -kopers hebben in werkgroepen meegedacht over oplossingen. Het onderwerp is ook beeldvormend besproken in een aantal FPC’s planten. Op basis van deze input is besloten om eerst te focussen op zes verbeterpunten voor de korte termijn. Middelen als landelijk veilen en beeldveilen planten zijn een oplossing voor de lange termijn, maar worden voorlopig in de koelkast gezet.

Zes verbeterpunten

Welke verbeterpunten worden de komende maanden concreet uitgewerkt?

  • Multitransactieveilen planten wordt voorbereid. Resultaat moet zijn: een optimalere en stabielere prijsvorming.
  • Klokvoorverkoop wordt ook voor planten mogelijk mits de markt daarom vraagt. Hiermee spelen we in op de toenemende groei van digitale handel. Door gebruik te maken van logistieke klokstroom dalen de logistieke kosten voor kwekers en kopers.
  • Het zelf meegeven van een eigen ophoudprijs door de aanvoerder. Op deze manier krijgt de aanvoerder meer (prijs)zekerheid.
  • Heroverwegen van het huidige beleid CC-veilen. Het streven is op korte termijn een toekomstbestendig en uniform CC-beleid voor Naaldwijk en Aalsmeer te hebben. Hierbij is ‘stoppen met CC-veilen’ één van de opties die op advies van de werkgroep wordt uitgewerkt.
  • Het gebruik van representatieve partijfoto’s willen we hoe dan ook verhogen naar 100 procent. Hiermee ondersteunen we de toenemende digitale inkoop en wordt de prijsvorming bevorderd. Om dit te bereiken stimuleren en creëren we vooralsnog betere randvoorwaarden.
  • Uit gesprekken met kopers blijkt dat de aanbodinformatie (o.a. tijdigheid, betrouwbaarheid en de manier waarop) moet verbeteren. In overleg met kopers worden eerst de belangrijkste verbeterpunten vastgesteld.
 Bron: FloraHoland