Nieuwe herkeurregels: prijskorting na goedkeuring kweker.

FloraHolland wijzigt haar herkeurregels.

Nieuw is dat de prijskorting bij kwaliteitsklachten door de kwekers voortaan wordt gegeven na overleg met de koper.

Distributie Naaldwijk3

Productreclamatie

Een koper kan constateren dat de kwaliteit of sortering van een aangekochte partij producten niet overeenkomt met wat hij op basis van de aanvoerinformatie had verwacht.

Betrouwbare recente productfoto’s worden hierdoor van steeds groter belang.

Deze nieuwe regelingen gelden vanaf 1 februari 2014.

Prijskorting direct tussen koper en kweker

In de huidige situatie geeft de keurmeester een prijskorting en handelt hij een terechte kwaliteitsklacht af. Kwekers willen deze keuze zelf kunnen maken en niet meer afhankelijk zijn van keurmeesters. De financiƫle consequentie is immers voor rekening van de kweker. Vanaf 1 februari 2014 is prijskorting alleen nog mogelijk na toestemming en in opdracht van de kweker.

Wat verandert er

Om tot prijskortingsafspraken te komen neemt de koper in het vervolg contact op met de kweker. Is de kweker akkoord, dan bevestigt hij dit aan de afdeling Productreclamatie (voorheen Herkeur) van FloraHolland. Komen kweker en koper niet tot een akkoord, dan kan de klacht worden ingediend en afgehandeld door FloraHolland. Dit gebeurt via retourname. Prijskorting is dan niet meer mogelijk.
Kopers moeten op fust en hoezen het telefoonnummer van de kwekers vinden. Om de overgang naar deze nieuwe regel te begeleiden, biedt FloraHolland bij aanvang nog een helpende hand in het opzoeken van telefoonnummers. Bij klachten waar prijskorting voor de koper niet aan de orde is, blijven dezelfde afspraken gelden.

Klachtafhandeling op locatie

Vanaf 1 februari 2014 is het voor kopers mogelijk om over al hun klokaankopen klachten in te dienen op de dichtstbij gelegen exportlocatie van FloraHolland. De klacht en het product moeten uiterlijk 16.00 uur op deze locatie beschikbaar zijn ter beoordeling. De huidige regels ten aanzien van ontvankelijkheid van de klacht bij transportschade en rijpteverschillen blijven van toepassing.

Kwaliteitsbeleid 2014

Aanpassing van de herkeurregels is onderdeel van het Kwaliteitsbeleid 2014. Dit beleid sluit aan op de veranderende wensen en eisen van kwekers en kopers. Kwekers willen meer eigen regie hebben op hun afzet en daar hoort een volledige verantwoordelijkheid over de aanvoerinformatie bij. Voor kopers is het noodzakelijk dat die aanvoerinformatie direct vanaf de kweker betrouwbaar wordt meegegeven. In het kwaliteitsbeleid wordt het zelfkeurprincipe in 2014 stapsgewijs per productgroep volledig doorgevoerd. FloraHolland stopt met keuren als collectieve dienstverlening en richt zich primair op de productreclamatie. De namen ‘herkeur’ en ‘keurmeester’ maken plaats voor ‘productreclamatie’ en ‘medewerker productreclamatie’.
Eind 2014 is het kwaliteitsbeleid uitgerold over alle productgroepen.