Oprichting digitaal logistiek platform HubWays een feit

Na ruim drie jaar projectfase is op 29 november HubWays NV in Bunnik opgericht met Henny van Hamersveld als directeur. HubWays is een digitaal logistiek platform dat samenwerking en ketenefficiency in sierteelttransport mogelijk maakt. Een uniek concept.

Hubways

Nergens ter wereld zijn vergelijkbare platformen die op deze schaal alle ketenschakels verbinden. HubWays is een gezamenlijk initiatief van de Verenigde Sierteeltvervoerders (VSV), Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijprodukten (VGB), FloraHolland en Eyefreight.

Eén platform en één logistieke taal

Met de oprichting van HubWays NV kunnen de initiatiefnemers het platform voorbereiden voor grootschalige toepassing in de praktijk. Ketenpartners kunnen dan eenvoudig communiceren en digitaal transportinformatie uitwisselen.
De informatie die beschikbaar komt, stelt ondernemers – individueel en -in ketenverband, in staat de efficiëntie van hun logistieke operatie verder te verbeteren. Administratieve rompslomp, het plegen van talloze telefoontjes en fouten bij overdracht van informatie behoren daarmee straks tot het verleden. Hubways zal aan samenwerkingspartners namelijk altijd online inzicht bieden in de status, locatie en tijdigheid van transportopdrachten.

HubWays maakt ketenefficiency en samenwerking mogelijk

De sierteeltsector is een belangrijke pijler onder de Nederlandse economie.
De volumes die dagelijks getransporteerd worden zijn dan ook fors.Dagelijks bevoorraden ruim 1800 vrachtauto’s met sierteeltproducten de Nederlandse marktplaatsen. Goede logistiek en informatievoorziening zijn daarom essentieel voor alle sectorpartijen. De digitale communicatie en berichtuitwisseling van HubWays maakt samenwerking en optimalisaties in logistiek mogelijk.

Benoeming directeur en stappen komende periode

Henny van Hamersveld is benoemd als directeur van HubWays. Henny heeft ruime ervaring in de ICT en heeft diverse management functies bekleed. Er wordt gestart met het bouwen van het platform. Dit vindt plaats in nauwe samenwerking met de sector. Het platform dat door één logistieke taal de hele sector verbindt, zal in het vierde kwartaal 2014 volledig operationeel zijn.